ISO 8978

GUIDES POINCONS

PONSNIPPELGELEIDINGSBUSSEN

MAT. : ACIER SPECIAL

SPECIAAL STAAL

EXEC. : TREMPEE ET RECTIFIEE HRc 63-65

UITV : GEHARD EN GESLEPEN HRc 63-65

1/10 A/TOT 15,0

15,0 - 36,0 = 0,5

CODE : ISO 8978

exemple de code :

exemple de commande : ISO 8978 5.0 x 10

La tolérance H7 permet un glissement "gras" des poinçons DIN 9861 et 9844 aux tolérances h6.

CODE : ISO 8978

voorbeeld code

voorbeeld bestelling : ISO 8978 5.0 x 10

De tolerantie H7 laat een "vette" afglijding van de ponsnippels

toe DIN 9861 en 9844 met toleranties h6.


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

 

Cliquez sur pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur pour la version réduite.
Klik op om het complete hoofdstuk te downloaden en op voor de kortere versie.


Group


Info


Index


Search


Back


Next


Home