NLM 360-1

POUSSOIR LATERAL INFORMATIONS

ZIJDRUKBOUT INLICHTINGEN

Les poussoirs latéraux s'utilisent pour positionner et serrer :

De zijdrukbouten worden gebruikt voor het positioneren en aanspannen:

1 - des pièces extrêmement minces

1 - van uiterst dunne stukken

2 - des pièces rondes, ou cylindriques.

2 - van ronde of cilindrische stukken

3 - des pièces dont le bridage doit s'effectuer de l'intérieur.

3 - van stukken die aan de binnenkant moeten worden geflensd

MODELES - MODELLEN :

POUSSOIRS avec corps en aluminium moleté ou fileté :

Ergot en acier trempé galvanisé et matière plastique:

avec joint pour des travaux avec formation de copeaux ou poussières et des températures de maxim. 150° C.

DRUKBOUTEN met aluminiumschacht, gekarteld of met schroefdraad:

Pen in verzinkt gehard staal en kunststof: met naad voor werken waarbij draaisel of stof wordt gevormd en bij

temperaturen van max. 150 °C.

POUSSOIRS avec corps en élastomère et ergot en acier bruni ou inox.

Douille en matière plastique élastomère résistant à des températures de maximum 100° C.

DRUKBOUTEN met schacht in elastomeer en pen in gebruineerd of roestvrij staal.

Koker in elastomeerplastic bestand tegen temperaturen van max. 100°C

Corps moleté

Corps fileté

Gekartelde schacht

Schacht met schroefdraad

Corps élastomère

Elastomeerschacht


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehoudenCliquez sur pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur pour la version réduite.
Klik op om het complete hoofdstuk te downloaden en op voor de kortere versie.


Group


Info


Index


Search


Back


Next


Home