NLM 456-1

MACHOIRES POUR CRAMPON PLAQUEUR

SPANKLAUWEN VOOR PLATTEERKRAM

Les crampons plaqueurs à came s'utilisent pour brider rapidement des pièces sur un montage d'usinage. Ils peuvent s'adapter :

- sur les montages de bridages spécifiques.

- sur le système modulaire.

- directement sur les tables des machines.

De platteerkrammen met nok worden gebruikt om stukken snel op een bewerkingsmontage te flenzen. Ze kunnen worden aangebracht:

- op specifieke flensmontages.

- op modulaire systemen.

- rechtstreeks op machinetafels

Les crampons plaqueurs existent avec plusieurs exécutions de mâchoires interchangeables (sauf le type B et le type C). Il convient de choisir la référence du crampon correspondant au type de mâchoire que vous souhaitez utiliser.

De platteerkrammen zijn verkrijgbaar met verschillende onderling verwisselbare klauwuitvoeringen (behalve type B en type C). U dient de referentie op te zoeken van de kram die overeenkomt met het type spanklauw dat u wenst te gebruiken.

MACHOIRE TYPE A

MACHOIRE TYPE B

SPANKLAUW TYPE A

SPANKLAUW TYPE B

Mâchoire équipée de 3 plots en carbure de tungstène.

Mâchoire striée en acier cémenté trempé

Spanklauw uitgerust met 3 blokjes in wolframcarbid

Gegroefde spanklauw in gehard cementstaal.

MACHOIRE TYPE C

MACHOIRE TYPE D

SPANKLAUW TYPE D

SPANKLAUW TYPE C

Mâchoire en V équipée de 2 plots en carbure de tungstène

Mâchoire striée en delrin

Gegroefde spanklauw in delrin

Prismavormige spanklauw uitgerust met 2 blokjes in wolframcarbid


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehoudenCliquez sur pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur pour la version réduite.
Klik op om het complete hoofdstuk te downloaden en op voor de kortere versie.


Group


Info


Index


Search


Back


Next


Home