6379-787

INFORMATION RESISTANCES

SAMENSTELLING MATERIALEN

Les vis de bridage pour rainures en T, DIN 787, sont fabriquées dans

les classes de résistance mécanique 8.8 et 12.9.

Les goujons DIN 6379, sont fabriqués dans la classe de résistance

rnécanique 8.8.

Les écrous DIN 508 et N° 510, ainsi que les écrous hexagonaux DIN

6330B, DIN 6331 et N° 6334, sont fabriqués dans les classes de résistance

mécanique "10".

Les différentes classes de résistance mécanique 8.8 et 12.9 signifient:

8. = Résistance minimale à la traction = 800 N/mm2

.8 = Limite minimale d'élasticité (80% de la résistance minimale à la

traction) = 640 N/mm2

12. = Résistance minimale à la traction = 1200 N/mm2

.9 = Limite minirnale d'élasticité (90% de la résistance minimale à la

traction) = 1080 N/mm

Résistance mécanique des écrous hexagonaux:

La résistance mécanique signifie:

10. = Contrainte minimale d'essai de 1000 N/mm2

Cette contrainte d'essai est égale à la résistance minimale à la traction d'une vis

qui, en cas d'appariement avec un l'écrou correspondant, peut être soumise à un

effort allant jusqu'à la charge minimale de rupture de la vis.

La combinaison normale vis/écrous pour la transmission de force demanderait

pour des vis de 8.8, un écrou de la classe de résistance mécanique "8". Pour la

fabrication de cet écrou, il suffit d'un matériau de qualité inférieure à celle qui

serait nécessaire pour une vis de 8.8, parce qu'il apparaît dans l'écrou des

contraintes plus faibles que dans la vis. Comme, il est demandé pour les écrous,

outre une résistance à la traction suffisante, aussi une haute résistance à l'usure,

nous les fabriquons en le même matériau que nos vis 8.8. Il en résulte pour les

écrous la classe de résistance mécanique "10".

opspan T-bouten DIN 787 worden in de sterkteklassen 8.8 en 12.9 gefabriceerd

draadeinden DIN 6379 worden in de sterkteklasse 8.8. gefabriceerd.

T-moeren DiN 508 en nr. 510 en zeskantmoeren DIN 6330B, DIN 6331 en nr.

6334 worden in de sterkteklassen 10 gefabriceerd.

De sterkteklassen 8.8 en 12.9 betekenen:

8. =minirnale treksterkte = 800N/rnm2

.8 = minimaie rekgrens (80% van de minimale treksterkte) = 640 N/mm2

12. = minimale treksterkte = 1200 N/mm2

.9 = minimale rekgrens (90% van de minimale treksterkte) =1080 N/mm2

De sterkteklasse van zeskantmoeren:

De sterkteklasse betekent:

10. = minimale proefspanning = 1000 N/mm2

Deze proefspanning is gelijk aan de minimale treksterkte van een bout, die in

combinatie met een overeenkomstige moer tot aan de breeksterkte van de bout

kan worden belast.

De normale combinatie voor de krachtoverdracht zou bij een 8.8 bout een moer zijn

met een sterkteklasse "8". Voor de fabricage van deze moeren is een staalsoort

van een lagere kwaliteit ten opzichte van die van de 8.8 bout nodig omdat in de

moer minder spanningen optreden dan in de bout. Aangezien bij moeren, naast een toereikende sterkteklasse, ook een hoge slijtvastheid belangrijk is, fabriceren wij onze moeren uit hetzeifde materiaal als die van de bouten. Hierdoor ontstaat bij de moeren een sterkteklasse "10".


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

 

Cliquez sur pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur pour la version réduite.
Klik op om het complete hoofdstuk te downloaden en op voor de kortere versie.


Group


Info


Index


Search


Back


Next


Home