179HEX

CANON DE FORAGE HEXAGONAL

ZESKANTBOORBUSSEN

MAT : ACIER TRAITE

UITV : STAAL GEHARD

exemple de code : 179HEX 6,0 x 10 = 23650600

voorbeeld code : 179HEX 6,0 x 10 = 23650600

Lorsque les pièces à forer deviennent trop importantes il est malaisé et fort couteux de créer un calibre conventionnel.

On fait alors appel aux gabarits constitués de tôle et forcément plus légers.

Jusqu'à ces dernières années on utilisait des canons DIN 172 courts, mais l'épaisseur de la tôle étant encore trop importante, certains ateliers n'hésitaient pas à utiliser des canons DIN 179 qu'ils soudaient. C'était, avouons-le, une technique peu recommandable.

Nos usines, en collaboration avec une usine d'aviation ont créé les canons hexagonaux.

La fixation de ceux-ci se fait au moyen de résine synthétique fondue. Par la gorge ils sont maintenus axialement et l'hexagone empêche leur rotation.

Ces canons de forage hexagonaux présentent également l'avantage de ne pas devoir être rectifiés extérieurement, évitant de ce fait une rectification supplémentaire.

La réparation éventuelle est rapide et simple. Le coût total de ce gabarit ainsi créé sera nettement inférieur que le calibre conventionnel.

Ce gabarit fait de tôle, donc forcément plus souple, permet de créer un outillage qui épousera éventuellement les formes complexes des pièces à usiner.

Van zodra te boren stukken te groot worden, wordt het moeilijker en duurder om een conventionele mal te maken.

Men doet dan beroep op mallen in plaatijzer, die noodgedwongen veel lichter zijn.

Tot voor enkele jaren gebruikte men korte DIN 172-bussen, maar omdat de dikte van de ijzerplaat nog te groot was, aarzelden sommige ateliers niet DIN 179-bussen te gebruiken, die ze soldeerden. Dit was volgens ons een techniek die niet aan te raden is.

Onze fabrieken hebben, samen met een vliegtuigfabriek, zeskantbussen ontwikkeld.

De bevestiging ervan gebeurt met een gegoten synthetisch hars. Via hun groef worden ze axiaal gehouden, terwijl de zeskant het meedraaien voorkomt.

De zeskantboorbussen hebben daarnaast het voordeel dat ze aan de buitenkant niet moeten worden rechtgezet, waardoor een bijkomende uitlijning overbodig wordt.

De eventuele herstelling gebeurt snel en eenvoudig. De kostprijs van een op deze manier gemaakte mal zal duidelijk lager liggen dan die van een conventionele mal.

Deze mal, gemaakt uit plaatstaal, en dus veel buigzamer, laat toe een uitrusting aan te maken die zich aanpast aan complexe vormen van werkstukken.


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

 

Cliquez sur pour décharger le chapitre complet au format PDF et sur pour la version réduite.
Klik op om het complete hoofdstuk te downloaden en op voor de kortere versie.


Group


Info


Index


Search


Back


Next


Home